Samen werken aan wetenschap

Direct onze vacatures zien?
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is de belangrijkste wetenschapsfinancier in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. Dat kunnen we alleen door ook te investeren in onze medewerkers.

Over ons

NWO investeert jaarlijks 1 miljard euro in onderzoek. Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het vergroten van wetenschappelijke en maatschappelijke impact – oftewel het succes van NWO – valt of staat met de inzet, kwaliteit, bevlogenheid en diversiteit van onze medewerkers.

We werken elke dag weer aan een inclusieve omgeving waarin alle medewerkers hun talenten kunnen ontwikkelen en zich gewaardeerd en betrokken voelen. Een werkomgeving waarin ruimte is voor verschillen en waarin iedereen kan uitblinken, zich geïnspireerd en gemotiveerd voelt. En die wordt gewaardeerd, zoals ons medewerkersonderzoek al jaren laat zien.

Een van onze medewerkers verwoordt het zo: ‘We zijn een gemeenschap van visionaire denkers, gedreven onderzoekers en bevlogen vernieuwers. Samen streven we ernaar om de grenzen van kennis te verleggen en de toekomst vorm te geven’.

Wil jij weten waarom Samantha voor NWO heeft gekozen?